Strona główna

Kontakt Aktualności Ogłoszenia Galeria

 

 

 

DOKUMENTY  SZKOLNE

 

1. STATUT  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

    w Rzeszowie.

2. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

3. REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW.

4. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP-6

5. Karta zgłoszenie dziecka do świetlicy.

6. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.

7. WYCIECZKI SZKOLNE - DOKUMENTACJA

8. Procedura organizacji i zakres zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

9. Załącznik 3 do Procedury - WOPFU

10. Załącznik 4 do Procedury - IPET

11. Procedura organizacji  pomocy psychologiczno- pedagogicznej w  ZSP nr 1 w Rzeszowie.

12. Standardy Ochrony  Małoletnich Przed Przemocą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rzeszowie.

---------------------------------------------------------------------------------

* OPŁATY ZA DUPLIKATY DOKUMENTÓW

 

 

 

 

 
 

(C) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rzeszowie