Strona główna

Kontakt Aktualności Ogłoszenia Galeria

 

 

 

DOKUMENTY  SZKOLNE

 

1. STATUT  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W RZESZOWIE

2. KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA KLAS IV - VIII

3. POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM.

4. REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW.

5. Karta zgłoszenie dziecka do świetlicy.

6. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.

7. WYCIECZKI SZKOLNE - DOKUMENTACJA

8. Procedura udzielania PPP

9. Załącznik 3 do Procedury PPP - WOPFU

10. Załącznik 4 do Procedury PPP - IPET

---------------------------------------------------------------------------------

* OPŁATY ZA DUPLIKATY DOKUMENTÓW

 

 

 

 

 
 

(C) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rzeszowie