Strona główna

Kontakt Aktualności Ogłoszenia Galeria

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 w RZESZOWIE

 

1

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

4 września 2023 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

3

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

5

Zakończenie zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

6

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 

Pierwsze półrocze - od 4 września 2023 r. do 11 lutego 2024 r.

·     18.12.2023r. /pn./ - informacja o przewidywanych ocenach -

(uczniowie zagrożeni ocenami ndst. oraz obniżonym zachowaniem)

·     15.01.2024r. /pn./ - wystawianie ocen śródrocznych

·     22.01.2024r. /pn./ - posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

·     15.02.2024r. /czw./  - konferencja plenarna

Drugie półrocze – od 12 lutego 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

·    27.05.2024r. /pn./ - informacja o przewidywanych ocenach -

(uczniowie zagrożeni ocenami ndst. oraz obniżonym zachowaniem.)

·    05.06.2024r. /śr./ - wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

·    13.06.2024r. /pn./ - posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

·    19-20.06.2024r. – egzaminy klasyfikacyjne

·    21.06.2024r. /pt./ - posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

·  29.08.2024r. /czw./ - godz. 10:00 - egzaminy poprawkowe

 Spotkania z rodzicami

·     21- 28.09.2024r. /czw./ - organizacja roku szkolnego, m. in. zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć oraz zasadami oceniania zachowania.

·     22/23.11.2023r. /śr./czw./ – międzysemestralne

·     24/25.01.2024r. /śr./czw./ – podsumowanie I semestru

·     17/18.04.2024r.  /śr./czw./ – międzysemestralne

·     21.06.2024r. /pt./ – podsumowanie roku szkolnego

Konsultacje dla Rodziców - Dyżury nauczycieli

(godz.16:30 - 17:30)

·     20.12.2023 r. /śr./ - informacja o ocenach i zachowaniu

(zagrożenie ocenami ndst. oraz obniżonym zachowaniem - I półrocze)

·     28.05.2024r. /wt./ - informacja o ocenach i zachowaniu

(zagrożenie ocenami ndst. oraz obniżonym zachowaniem – oceny roczne)

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

w roku szkolnym 2023 / 2024

 

·       22.12.2023r. (pt.)

·       02.05.2024r. (czw.)

·       14 – 16.05.2024r. (wt. – czw.) – egzamin ósmoklasisty

·       31.05.2024r. (pt.)

·       17- 18.06.2024r. (pn. – wt.)

 
 

(C) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rzeszowie