Strona główna

Kontakt Aktualności Ogłoszenia Galeria

 

 

 

PRZETARGI

ZAPYTANIA OFERTOWE

Klauzula RODO.pdf

 

Zapytanie ofertowe

zadanie :

„Sukcesywna dostawa środków czystości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Rzeszowie w roku 2024” -

zapytanie ponowne. 

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Umowa - wzór

ROZSTRZYGNIECIE - SRODKI CZYSTOŚCI 2 - 2024.pdf

------------------------------------

Zapytanie ofertowe

zadanie :

„Sukcesywna dostawa środków czystości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Rzeszowie w roku 2024”. 

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

------------------------------------

Zapytanie ofertowe

zadanie :

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do

 stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1

w Rzeszowie w roku 2024”. 

 

2024 NOTATKA ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2a - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, wędliny.

Załącznik nr 2b - Produkty mleczarskie

Załącznik nr 2c - Pieczywo

Załącznik nr 2d - Ryby i mrożonki

Załącznik nr 2e - Wyroby garmażeryjne

Załącznik nr 2f - Warzywa i owoce

Załącznik nr 2g - Artykuły spożywcze

Załącznik nr 3 - Szczegółowy wykaz zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie.pdf

Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf

 

-------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

zadanie :

"Sprzedaż i dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – Aktywna tablica dla ZSP Nr 1 w Rzeszowie”.

ZSP1_Zapytanie_ofertowe AKTYWNA TABLICA 2023.pdf

Zał_nr_1_do_ZSP1-2023_Opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

Zał._nr_2_do_ZSP1-2023_Oferta_Wykonawcy (edytowalne).docx

Zał._nr_3_do_ZSP01-2023_Formularz_asortymentowo-cenowy.xlsx

Zał._nr_4_ZSP1_-2023_Projekt_umowy.pdf

Rozstrzygnięcie przetargu

Aktywna Tablica 2023.pdf

 

 

 

ARCHIWUM

Zapytanie ofertowe

zadanie :

Wymiana wykładziny w 2 salach Przedszkola Publicznego nr 26 – ok.115 m2”.

ZAPYTANIE  OFERTOWE . PDF

Załącznik Nr 1 - -Formularz ofertowo cenowy- ZSP Nr 1.docx

Załącznik 2 - OPIS ZAMÓWIENIA.pdf

Załącznik nr 3 Oświadczenie.docx

NOTATKA 

 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU.

 

Zapytanie ofertowe

zadanie :

„Sukcesywna dostawa środków czystości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Rzeszowie w roku 2023”. 

ZAPYTANIE  OFERTOWE . PDF

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis

                          zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

 

 

Zapytanie ofertowe

zadanie :

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do

 stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1

w Rzeszowie w roku 2023”. 

 

NOTATKA - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.pdf   -  ROZSTRZYGNIĘCIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2a - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, wędliny.

Załącznik nr 2b - Produkty mleczarskie

Załącznik nr 2c - Pieczywo

Załącznik nr 2d - Ryby i mrożonki

Załącznik nr 2e - Wyroby garmażeryjne

Załącznik nr 2f - Warzywa i owoce

Załącznik nr 2g - Artykuły spożywcze

Załącznik nr 3 - Szczegółowy wykaz zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie.pdf

Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf

 

-------------------------------------------------

ARCHIWUM

 

Zapytanie ofertowe

zadanie :

„Sukcesywna dostawa środków czystości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Rzeszowie w roku 2022”. 

ZAPYTANIE  OFERTOWE . PDF

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis

                          zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

 

zadanie :

„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia technicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rzeszowie  w ramach Rządowego Programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

ZAPYTANIE  OFERTOWE . PDF

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia.pdf

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 4 - Oświadczenie.pdf

zadanie :

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do

 stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1

w Rzeszowie w roku 2022”. 

NOTATKA ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf

fZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2a - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, wędliny.

Załącznik nr 2b - Produkty mleczarskie

Załącznik nr 2c - Pieczywo

Załącznik nr 2d - Ryby i mrożonki

Załącznik nr 2e - Wyroby garmażeryjne

Załącznik nr 2f - Warzywa i owoce

Załącznik nr 2g - Artykuły spożywcze

Załącznik nr 3 - Szczegółowy wykaz zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie.pdf

Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf

-------------------

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do

 stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1

w Rzeszowie w roku 2021”. 

NOTATKA -Udzielenie zamówienia publicznego.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2a - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, wędliny.

Załącznik nr 2b - Produkty mleczarskie

Załącznik nr 2c - Pieczywo

Załącznik nr 2d - Ryby i mrożonki

Załącznik nr 2e - Wyroby garmażeryjne

Załącznik nr 2f - Warzywa i owoce

Załącznik nr 2g - Artykuły spożywcze

Załącznik nr 3 - Szczegółowy wykaz zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie.pdf

Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf

Zapytanie ofertowe

zadanie :

Zakup wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  Nr 1 w Rzeszowie ul. Rubinowa 4 35-322 Rzeszów w ramach kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

Formularz ofertowy.pdf

Wzór umowy.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

Szczegółowa kalkulacja oferty.pdf

---------------------------------------

Zapytanie ofertowe

zadanie :

Remont pokrycia dachu z membrany na budynku

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rzeszowie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

Formularz ofertowy - załącznik 1.pdf

Wzór umowy - załącznik 2.pdf

Przedmiar - załącznik 3.pdf

---------------------------------------

Zapytanie ofertowe

zadanie :

Dostawa i montaż  wyposażenia stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi.

Zapytanie ofertowe-SP6.pdf

Zał.1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-SP6.pdf

Zał.2 - Formularz ofertowy-SP6.pdf

Zał.3- Szczegółowa kalkulacja oferty-SP6.pdf

Wzór umowy.pdf

---------------------------------------

 

 

 
 

(C) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rzeszowie