Strona główna

Kontakt Aktualności Ogłoszenia Galeria

 

 

 

PRZETARGI

ZAPYTANIA OFERTOWE

Klauzula RODO.pdf

Zapytanie ofertowe

zadanie :

„Sukcesywna dostawa środków czystości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Rzeszowie w roku 2022”. 

ZAPYTANIE  OFERTOWE . PDF

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis

                          zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

-------------------------------------------------

ARCHIWUM

Zapytanie ofertowe

zadanie :

„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia technicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rzeszowie  w ramach Rządowego Programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

ZAPYTANIE  OFERTOWE . PDF

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia.pdf

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 4 - Oświadczenie.pdf

zadanie :

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do

 stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1

w Rzeszowie w roku 2022”. 

NOTATKA ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf

fZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2a - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, wędliny.

Załącznik nr 2b - Produkty mleczarskie

Załącznik nr 2c - Pieczywo

Załącznik nr 2d - Ryby i mrożonki

Załącznik nr 2e - Wyroby garmażeryjne

Załącznik nr 2f - Warzywa i owoce

Załącznik nr 2g - Artykuły spożywcze

Załącznik nr 3 - Szczegółowy wykaz zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie.pdf

Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf

-------------------

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do

 stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1

w Rzeszowie w roku 2021”. 

NOTATKA -Udzielenie zamówienia publicznego.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2a - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, wędliny.

Załącznik nr 2b - Produkty mleczarskie

Załącznik nr 2c - Pieczywo

Załącznik nr 2d - Ryby i mrożonki

Załącznik nr 2e - Wyroby garmażeryjne

Załącznik nr 2f - Warzywa i owoce

Załącznik nr 2g - Artykuły spożywcze

Załącznik nr 3 - Szczegółowy wykaz zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie.pdf

Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf

Zapytanie ofertowe

zadanie :

Zakup wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  Nr 1 w Rzeszowie ul. Rubinowa 4 35-322 Rzeszów w ramach kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

Formularz ofertowy.pdf

Wzór umowy.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

Szczegółowa kalkulacja oferty.pdf

---------------------------------------

Zapytanie ofertowe

zadanie :

Remont pokrycia dachu z membrany na budynku

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rzeszowie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

Formularz ofertowy - załącznik 1.pdf

Wzór umowy - załącznik 2.pdf

Przedmiar - załącznik 3.pdf

---------------------------------------

Zapytanie ofertowe

zadanie :

Dostawa i montaż  wyposażenia stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi.

Zapytanie ofertowe-SP6.pdf

Zał.1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-SP6.pdf

Zał.2 - Formularz ofertowy-SP6.pdf

Zał.3- Szczegółowa kalkulacja oferty-SP6.pdf

Wzór umowy.pdf

---------------------------------------

 

 

 
 

(C) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rzeszowie